Kosárlabda Live

Súlyosan megbűntették Will Tamást!

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Fegyelmi Bizottsága 6 bajnoki- és kupamérkőzésről eltiltotta Will Tamást, a Falco-Trend Optika KC Szombathely játékosát, valamint 500 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte. A hírt dr. Nyilas Levente, az FB elnöke meg is erősítette.

Bodnár Péter, az MKOSZ főtitkára 2014. január 13-án rendelt el fegyelmi eljárást Will Tamással szemben, arra hivatkozva, hogy január 12-én számos hírportálon megjelent az a hír, mely szerint szilveszter estéjén egy kosárlabdázó lányt bántalmazott.

A Fegyelmi Bizottság január 30-ra kitűzte a tárgyalást, dr. Popgyákunik Péter, Will Tamás ügyvédje azonban január 16-án írásban közölte Nyilas Leventével, a testület elnökével, hogy álláspontja szerint a fegyelmi eljárás elrendelése indokolatlan és megalapozatlan.

“Ennek ellenére mégis megtartották azt – amire egyébként sem én, sem pedig Will Tamás nem tudott elmenni, mert nekem bírósági tárgyalásom, Tamásnak pedig edzése volt -, ahol meghallgatták tanúként Horváth Enikőt, Földi Gyöngyvért és Katona Klaudiát. Ők elmondták saját szemszögükből a történéseket, Horváth Enikő csatolt fényképeket, amik állítása szerint január 1. és január 10. között készültek a Will Tamás által neki okozott sérülésekről, de azt nem tudta megmondani, hogy melyik kép mikor készült. Látleletet nem csatolt, mert azt nem is készített. Ugyan január 10. körül elment látleletet vetetni az Országos Baleseti Intézetbe Budapesten, de onnan elküldték, mondván nem tíz nappal az állítólagos eset után kell azt elkészíteni” – mondta Popgyákunik Péter.

Ezt követően a Fegyelmi Bizottság kitűzött egy új meghallgatást február 13-án este hat órára, amely a Falco – Nyíregyháza mérkőzés előtti csütörtökön volt.

“Én arra elmentem, de Will Tamás nem tudott, hiszen fontos bajnokira készült. Ott ismét elmondtam, vitatjuk, hogy Will Tamás bántalmazta volna Horváth Enikőt, a fényképekről nem derül ki, hogy azok mikor készültek, és nincs tudomásunk rendőrségi eljárásról. Ők ezt meghallgatták, majd hoztak egy határozatot.”

A döntés értelmében Willt 6 bajnoki- és kupameccsről eltiltják, és 500 ezer forint pénzbüntetésben részesítik a Fegyelmi Szabályzat 51/A §. (1) bekezdésében írt sportolóhoz méltatlan magatartás fegyelmi vétsége miatt.

Ha Will befizeti a fellebbezéshez szükséges illetéket, a Fellebbviteli Bizottsághoz kerül az ügy. A 2014. január 1. napjától hatályos fegyelmi szabályzat szerint, amíg nem jogerős a döntés, addig a játékos pályára léphet a bajnokságban.

“Abszurdnak tartjuk az egészet, hiszen – amennyiben történt bármilyen bűncselekmény és annak elkövetője Will Tamás lenne – a Fegyelmi Bizottság nem veheti át sem a nyomozóhatóság, sem a bíróság szerepét. Természetesen meg fogjuk fellebbezni a döntést – folytatta Popgyákunik, aki egyébként azt is hozzátette, hogy neki a sajtóból szerzett információja az, hogy az állítólagos sértett, Horváth Enikő, a BEAC kosárlabdázója. Az MKOSZ honlapjának tanúsága szerint Horváth Enikő emellett az MKOSZ alkalmazottja is támogatási asszisztens munkakörben. Amennyiben valóban Horváth Enikő az a sértett, akit az autentikus facebook bejegyzés és az azt átvevő hírportálok szerint Will Tamás állítólag bántalmazott, úgy az MKOSZ Fegyelmi Szabályzata 11. § (1) bekezdés f) pontja alapján összeférhetetlenség megállapítását kéri az MKOSZ Fellebbviteli Bizottságával szemben, mert az ügy egyik érintettje a szövetség alkalmazottja”.

Az alábbiakban az MKOSZ fegyelmi bizottságának jelentését olvashatják változtatás nélkül:

MKOSZ Fegyelmi Bizottság

JEGYZŐKÖNYV

az MKOSZ Fegyelmi Bizottsága Budapesten, 2014. február hó 13. napján Will Tamás kosárlabdázó ellen fegyelmi vétség elkövetése miatt megtartott folytatólagos tárgyalásáról

Jelen vannak:
Dr. Nyilas Levente a Fegyelmi Bizottság elnöke
Hegyi Tekla a Fegyelmi Bizottság tagja
Dr. Tóth Bars a Fegyelmi Bizottság tagja
Dr. Forray Gábor a Fegyelmi Bizottság tagja

A bizottság elnöke megállapítja, hogy a tárgyaláson Will Tamás nem jelent meg, értesítése szabályszerű volt. Megjelent dr. Popgyákunik Péter jogi képviselő.

A bizottság elnöke ismerteti az MKOSZ Fellebbviteli Bizottságának 3/2014. (I.24.) számú határozatát.

Jogi képviselő:
Dr. Forray Gáborral szemben nem tartjuk fenn az elfogultsági kifogásunkat.

A bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság tagjaként dr. Forray Gábor is eljárhat.

Jogi képviselő:
Az idézéssel együtt megkaptuk az előző tárgyalás jegyzőkönyvét, ismerjük mi van benne.

A bizottság elnöke ismerteti a 2014. január hó 20. napján megtartott tárgyalásról készült jegyzőkönyvet, Horváth Enikőnek a Szombathelyi Rendőrkapitányságon, a 18010/102-7/2014.bü. számú ügyben 2014. január hó 24. napján tett tanúvallomásáról készült jegyzőkönyvet, jogi képviselő elé tárja Horváth Enikőről készült fényképeket.

Jogi képviselő észrevétele:
A fényképekről nem derül ki, hogy mikor készültek.

Jogi képviselő:
Will Tamás mindent vitat, ő nem bántalmazott. Azt elismeri, hogy ott járt a lakásán Horváth Enikő és két barátnője, vita is volt Will Tamás és Horváth Enikő között, de bántalmazás nem. Emellett tudomásunk szerint nincs rendőrségi eljárás sem Will Tamás ellen, legalábbis ő erről nem kapott semmit. Will Tamás csak azért mondott le a csapatkapitányi címről, mert a sajtó támadta volna a csapatot. Ma azért nem jelent meg, mert edzése van, a Nyíregyháza ellen készülnek.

Will Tamás címe: 9700 Szombathely, […]

Ezután a bizottság meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Fegyelmi Bizottság Will Tamás (Falco KC Szombathely, […]) kosárlabdázót a Fegyelmi Szabályzat 51/A. § (1) bekezdésében írt sportolóhoz méltatlan magatartás fegyelmi vétség miatt az 51/A. § (1) bekezdés b.) és c.) pontja alapján 6 (hat) bajnoki vagy kupamérkőzésre eltiltja, és 500.000 (ötszázezer) forint pénzbüntetésben részesíti.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezésnek van helye.

INDOKOLÁS:

Az MKOSZ Főtitkára fegyelmi eljárást kezdeményezett Will Tamás kosárlabdázó ellen.

A Fegyelmi Bizottság Horváth Enikő, Földi Gyöngyvér és Katona Klaudia tanúvallomása, Horváth Enikő rendőrségen, tanúként tett vallomása, és Horváth Enikő által csatolt fényképek alapján a következőket állapította meg:

Will Tamás és Horváth Enikő régóta ismerték egymást, egy gimnáziumba jártak, mindketten kosárlabdáznak.

2014. január hó 1. napján hajnalban Horváth Enikő, Földi Gyöngyvér és Katona Klaudia együtt szórakoztak. Mindhárman fogyasztottak alkoholt, ittasak voltak, de nem annyira, hogy ez mozgáskoordinációjukat befolyásolta volna.

Hajnali 3 – fél 4 óra közötti időben Will Tamás – aki szintén fogyasztott alkoholt – telefonon mindhármukat a Szombathely, Széll Kálmán u. 10. szám alatti lakására hívta az újévet ünnepelni. A lakáson, beszélgetés közben, Horváth Enikő egy telefontöltő után kutatott, mire Will Tamás megfogta a kezét, és azt mondta, hogy nem tud adni. Horváth Enikő mondta, hogy fáj a keze, mert el volt törve. Will Tamás ennek ellenére nem engedte el Horváth Enikő kezét, aki többször, végül már kiabálva kérte erre Will Tamást. Will Tamás közben azt is megjegyezte, hogy neki is el volt törve a keze, és az jobban fájt, ez további vitát generált kettejük között, melynek során Horváth Enikő azt mondta Will Tamásnak: „Ki a fasznak képzeled magad?” Végül Will Tamás közölte, ha csak kiabálni tudnak, akkor takarodjanak a lakásból. Ahogy kifelé mentek a lakásból, a szóváltás az előszobában is folytatódott. Horváth Enikő próbálta felvenni a cipőjét, de Will Tamás megfogta és kezdte kilökdösni a lakásból. Horváth Enikő erre azt mondta Will Tamásnak: „A kurva anyádat!” Ekkor Will Tamás két kézzel megragadta Horváth Enikő nyakát és fojtogatni kezdte, a körfolyosó korlátjának nyomta. Horváth Enikő szidalmazta Will Tamást, megpróbálta lefejteni az ujjait a nyakáról, de nem ütött vissza. A bántalmazás során Horváth Enikő a földre került, melynek során Will Tamás legalább egyszer a testén megütötte Horváth Enikőt, illetve legalább egy alkalommal Horváth Enikő arcára mért ütést. Végül Will Tamás lelökte a folyosóról Horváth Enikőt, aki kb. 1 méterről a földre, a hátára esett. Ezt követően Horváth Enikő Földi Gyöngyvérrel és Katona Klaudiával eltávozott.

A Will Tamástól elszenvedett bántalmazás következtében Horváth Enikő bal szemgödrében, bal járomcsontján vérömleny, combján, jobb felkarján, fején, a tarkótájékon zúzódás keletkezett.

Will Tamás a Fegyelmi Bizottság előtt nem jelent meg, írásbeli védekezést sem terjesztett elő, csupán jogi képviselője közölte, hogy Will Tamás nem ismeri el a terhére rótt cselekményt, azt tudja megerősíteni, hogy Horváth Enikő és két barátnője 2014. január 1-jén, hajnalban valóban a lakásán járt.

Ezzel szemben Horváth Enikő, Földi Gyöngyvér és Katona Klaudia egybehangzóan állították, hogy Will Tamás lakásán az eljárás alá vont és Horváth Enikő között vita alakult ki, Katona Klaudia a veszekedés kialakulásának okaira is meggyőző és logikus magyarázatot adott. Ugyancsak lényegében egybehangzóan állították, hogy a vita során milyen kijelentések hangzottak el, illetve, hogy Will Tamás azon felháborodva, hogy Horváth Enikő az anyját szidalmazta, fojtogatni kezdte Horváth Enikőt. Így e körülményeket a három egybehangzó és következetes vallomás alapján tette a tényállás részévé a bizottság.

A bizottság Földi Gyöngyvér vallomása alapján állapította meg, hogy Will Tamás legalább egy alkalommal arcon ütötte Horváth Enikőt. Ezt a másik két tanú ugyan nem támasztotta alá, azonban Horváth Enikő kihangsúlyozta, hogy a fojtogatás utáni eseményekre nem emlékszik, Katona Klaudia pedig elmondta, hogy néha takarásban voltak, ezért nem látta végig a történteket. A Földi Gyöngyvér által elmondottakat alátámasztották a fényképek, melyeken jól látszik, hogy – ahogy azt Horváth Enikő mondta – különböző időpontokban készültek ugyanazokról a vérömlennyel járó szemgödörben és a járomcsonton lévő sérülésekről, melyek keletkezhettek ütéstől.

A bizottság Katona Klaudia vallomása alapján állapította meg, hogy Will Tamás a testén legalább egy alkalommal megütötte Horváth Enikőt. Ezt a testén található sérülések is alátámasztják, melyek közül az egyik keletkezhetett az eljárás alá vont ütésétől.

A bizottság a három tanú vallomása alapján rögzítette, hogy Will Tamás Horváth Enikőt lelökte a folyosóról, és Horváth Enikő a hátára esett. Katona Klaudia látta ezt a cselekményt, Földi Gyöngyvér határozottan állította, hogy a történtek után ezt Will Tamás beismerte, illetve Horváth Enikő úgy nyilatkozott, hogy a tarkótáján zúzódása keletkezett, ami összeegyeztethető a Katona Klaudia által látott eséssel. Ugyancsak keletkezhettek eséstől Horváth Enikő testén lévő sérülések.

Horváth Enikő sérüléseit részben a fényképek, részben Horváth Enikő rendőrségi eljárás során tett vallomása alapján írta le a tényállásban a bizottság. Azt, hogy a sérülések Will Tamás bántalmazásának következményei, a három tanú teljesen egybehangzó, határozott vallomása bizonyítja. A tanúk azt is kiemelték, hogy Horváth Enikő az eset előtt sehol nem sérülhetett meg, a sérülések pedig rögtön az eset után megjelentek az arcán, már a cselekmény színhelyén, illetve akkor, mikor hazafelé indultak. Emellett az eljárás során semmiféle adat nem merült fel arra nézve, hogy Horváth Enikőt bármikor máskor bántalmazták, illetve baleset érte volna.

Azt, hogy mind a tanúk, mind az eljárás alá vont fogyasztott alkoholt, a tanúk egybehangzó vallomása alapján állapította meg a bizottság. A tanúk az eljárás alá vont ittasságára a közvetlen észlelésük alapján vontak le következtetést, ennek alapján csupán az ittasság fokára nem tehetett megállapítást a bizottság.

A három tanút a bizottság kioktatta a hamis vád és a hamis tanúzás törvényes következményeire, szavahihetőségükkel kapcsolatban a bizottságnak kételye nem merült fel, Will Tamással korábban egyiküknek sem volt konfliktusa.

A sérüléseket a bizottság részben a felvételek, részben Horváth Enikő rendőrségen tett tanúvallomása alapján írta le a tényállásban.

A fentiekre figyelemmel a bizottság a tényállást Will Tamás tagadásával szemben az előbb részletezett bizonyítékokra alapította.

A bizottság megjegyzi, hogy nem foghatott helyt a jogi képviselő azon érvelése, mely szerint a bizottságnak nem feladata olyan ügyekben eljárni, melyekben az eljárás alá vonttal szemben egyben büntetőeljárás is indul, ugyanis a két eljárásnak más a jogi tárgya. Míg a büntetőeljárás tárgya a más ember testi épségéhez, egészségéhez fűződő társadalmi érdek, addig e fegyelmi eljárásban azt kell vizsgálni, hogy az eljárás alá vont sportoló magatartásával nem sértette-e a sportemberrel szemben támasztott magasabb erkölcsi, etikai elvárásokat.

A Fegyelmi Szabályzat 30. § (1) bekezdésének a.) pontja csupán lehetőséget ad a fegyelmi eljárás felfüggesztésére abban az esetben, ha a tényállás a büntetőeljárást jogerősen befejező határozat ismerete nélkül megnyugtatóan nem tisztázható.

Jelen esetben a tényállást a büntetőeljárás lefolytatása nélkül is meg lehetett állapítani, az nem szükséges a fegyelmi vétség megállapításához, hogy a tényállásban azt is rögzítsük, hogy a sérüléseknek milyen hosszú a büntetőjogi gyógytartama. Nyilvánvalóan e megállapításokkal a tényállás pontosabb lenne, de nagyobb érdek fűződik az eljárás gyors, időszerű befejezéséhez, mint a tényállás ilyen szintű pontosításához.

Will Tamás fenti cselekedetével sportolóhoz méltatlan magatartást tanúsított, ezzel a Fegyelmi Szabályzat 51/A. § (1) bekezdésében írt fegyelmi vétséget követte el, ezért a Fegyelmi Bizottság a 51/A. § (1) bekezdés b.) és c.) pontja alapján a sporttevékenységtől eltiltotta, és a jövedelmi viszonyaihoz igazodó mértékű pénzbüntetést szabott ki vele szemben.

Jogi képviselő:
Fellebbezünk a határozat ellen.

Dr. Nyilas Levente
elnök

Forrás: www.bb1.hu , www.falcokc.com